Højskolen Tanzania

At rejse i en tid med Corona

At rejse i en tid med Corona / COVID-19

De officielle smittetal i Tanzania kan man ikke regne med. Landet har gennem hele pandemien ikke gennemført tilstrækkeligt med test til, at tallene kan betegnes som retvisende.

Tanzania har ikke mange restriktioner, såsom forsamlingsbegrænsninger og brug af mundbind. I dagligdagen og i bybilledet kunne man foranlediges til at tro, at pandemien ikke har indfundet sig i landet, da livet lader til at gå videre, som det gjorde forud for Coronas indtog. Det er ligeledes kun en meget lille andel af befolkningen, der er færdigvaccinerede.

Da test- og vaccinationsprogrammerne er meget begrænsede, mangler der således valide data. De fleste epidemiologer er dog enige om, at smitten er gået igennem stort set hele det afrikanske kontinent, og at der derfor er en stor grad af flokimmunitet, da stort set alle har været eksponeret for smitte. Dette gør sig specielt gældende i områder med høj befolkningstæthed.

Kan jeg trygt rejse til Tanzania?

For rejsende med fuldt vaccinationskort og med almindeligt godt helbred uden underliggende sygdomme, som gør én mere sårbar over for smitte med Corona, vurderes det at være sikkert at rejse til Tanzania. Der tages almindelige forholdsregler for at undgå at pådrage sig og udbrede smitten.

Forholdsregler under dit ophold på Højskolen Tanzania:
  1. Alle kursister skal kunne fremvise grønt Corona-pas
  2. Forud for flyrejse til Tanzania, skal rejsende kunne fremvise en negativ PCR-test.
  3. Der gennemføres hurtigtest ved ankomst til Tanzania
  4. Ved aktiviteter ude af huset anvendes der maske, hvor dette er relevant.
  5. Fællesarealer på højskolen, herunder køkken og fælles toiletter desinficeres minimum en gang i timen i dagtimer.
  6. Der er opstillet spritdispensere strategisk på hele matriklen, således håndhygiejnen prioriteres højt.
  7. Personale testes med hurtigtest hver anden dag, og er pålagt restriktioner ift. at undgå smitte uden for arbejdstiden.  

Skulle man pådrage sig smitte med Corona under opholdet, vil man blive påkrævet at gå i isolation. Denne isolation vil i det omfang det er muligt blive på Højskolen Tanzanias faciliteter.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under mit ophold?

Såfremt man bliver behandlingskrævende syg, vil det blive vurderet, om det lokale regionshospital er tilstrækkeligt, eller om man skal evakueres til Nairobi, Kenya, som har hospitaler i verdensklasse. Denne vurdering foretages af den syges tilknyttede danske læge gennem tegnede rejseforsikring.

Rejseforsikring

At rejse i en tid med corona understreger endnu engang vigtigheden af at tegne en god rejseforsikring. Husk at tjekke med de enkelte forsikringsselskaber, hvordan de dækker ift. corona. 

Det er vores klare anbefaling, at du er dækket godt ind både før og under dit ophold. 

Med en afbestillingsforsikring, er du dækket ind ift afrejse, fx hvis du bliver syg eller tester positiv (husk at tjekke hvordan du er dækket ift. corona). 

Din rejseforsikring dækker dig under dit ophold. 

Hvordan er jeg stillet, hvis mit ophold bliver aflyst?

Såfremt at Højskolen Tanzania aflyser dit ophold af den ene eller anden grund, returnerer vi selvfølgelig dine indbetalte penge. (Jvf. afsnit 6.3.2 i vores handelsbetingelser) Det er også muligt for dig at booke et nyt ophold 

Hvad hvis jeg bliver smittet lige inden afrejse?

Såfremt du tester positiv inden afrejse, skal du sørge for at tjekke med dit forsikringsselskab, at de dækker din rejse. Det er meget forskelligt, hvordan de forskellige rejseselskaber dækker i tilfælde af positiv coronatest før afrejse. 

Hvad betyder farverne i rejsevejledningen hos UM?

  1. 15. oktober 2021 besluttede udenrigsministeriet at normalisere rejsevejledningerne. Det er sikkerhedsniveauet i det pågældende land, der beskriver risikoen. Sikkerhedsniveauet illustreres ved at bruge fire farver: grøn, gul, orange og rød.

Grønt: Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde, som du ville være det i Danmark.

Gult: Hvis dit rejsemål er gult, skal du være ekstra forsigtig og være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.

  

Orange: Hvis dit rejsemål er orange, bør du overveje, om rejsen er nødvendig. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, når risiciene forbundet med rejsen kan være alvorlige. Erhvervsrejser er nødvendige rejser. Nødvendige rejser kan desuden være eksempelvis presserende familiebesøg og nødvendige ærinder som fx deltagelse i begravelse, fødsel eller retssag. Læs mere om nødvendige rejser her

Rødt: Hvis dit rejsemål er rødt, bør du ikke rejse. Vi fraråder således alle rejser til dette rejsemål. Hvis du alligevel tager afsted, opfordrer vi dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning.

Læs mere på um.dk

Og ellers henviser vi til vores generelle handelsbetingelser. Har du spørgsmål, kan du altid ringe til os på 9393 7838 eller skrive via mail på info@hojskolentanzania.dk